woensdag 6 november 2013

Legostenen

Onlangs vierde het Amerikaanse blog Brain Pickings haar zevenjarig bestaan. Maria Popova - samenstelster en driving force achter dat blog - stond daar in het artikel Happy Birthday, Brain Pickings: 7 Things I Learned in 7 Years of Reading, Writing, and Living bij stil.

In een ander artikel probeert ze te formuleren waar Brain Pickings voor staat. Centraal staat bij haar de notie dat in een tijd waarin mensen geacht worden creatief te zijn het ERG belangrijk is veel 'ervaringen' op te doen. Die je vervolgens zodanig weet te combineren dat iets nieuws kan ontstaan. Om dat duidelijk te maken heeft ze het over legostenen. Het hele citaat is als volgt:

The core ethos behind Brain Pickings is that creativity is a combinatorial force: It’s our ability to tap into the mental pool of resources — ideas, insights, knowledge, inspiration — that we’ve accumulated over the years just by being present and alive and awake to the world, and to combine them in extraordinary new ways. In order for us to truly create and contribute to culture, we have to be able to connect countless dots, to cross-pollinate ideas from a wealth of disciplines, to combine and recombine these ideas and build new ideas — like LEGOs. The more of these building blocks we have, and the more diverse their shapes and colors, the more interesting our creations will be.

Klik hier voor een artikel over dit citaat (Lego - The more of these building blocks we have, and the more diverse their shapes and colors, the more interesting our creations will be).

Homepage Beelden, quotes en ideeën 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten