dinsdag 14 januari 2014

Platform Millenniumdoelen Oss

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn toen acht concrete doelstellingen vastgelegd:


1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
3. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten.
4. In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen.
5. In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap.
6. In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.
7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
8. In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

Onder veel mensen in onze ontwikkelde, Westerse omgeving leeft het idee dat deze millenniumdoelen alleen gelden voor derdewereldlanden. Platform Millenniumdoelen Oss is echter van mening dat de doelen ook in de eigen omgeving nog lang niet gehaald zijn. Daarom onderneemt het platform allerlei activiteiten om de bekendheid van de millenniumdoelen te vergroten en mensen ertoe aan te zetten zich hiermee bezig te houden. Ook worden ontwikkelingsorganisaties ondersteund.

Een van de manieren waarop het platform aandacht vraagt voor de millenniumdoelen is de Wereldmaaltijd: ieder jaar wordt een chefkok uitgenodigd om voor tientallen mensen een heerlijke maaltijd te bereiden, uitgaande van een basispakket voedingsmiddelen. Als iedereen volgens dat basispakket zou leven, zou er geen voedselprobleem zijn in de wereld.

Contactgegevens
Platform Millenniumdoelen Oss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten