woensdag 22 januari 2014

Het kantelcollege van Jan Rotmans

Op dinsdag 25 februari 2014 geeft hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans op verzoek van ‘Udenaar de toekomst', het Brabants Dagblad en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in theater Markant in Uden zijn visie op onze toekomst.

Deze zin is het begin van een persbericht waarin de zoveelste lezing waar de bibliotheek bij betrokken is wordt aangekondigd. Leg je deze zin aan een argeloze passant voor dan weet men vaak niet wie Jan Rotmans is en waarom het belangrijk én bijzonder is dat hij in de regio Noord Oost Brabant een lezing wil verzorgen. Aan de andere kant zijn er ook mensen - maar véél minder - die blij verrast zullen opveren: "Hé, Jan Rotmans in Uden, daar wil ik bij zijn!"

Het persbericht gaat als volgt verder
In zijn ogen is onze tijd geen tijdperk waarin zoals altijd veranderingen plaatsvinden, maar zitten we in een verandering van tijdperk. Eens in de 150 tot 200 jaar ontstaat een radicaal andere samenleving. Jan Rotmans weet dat we in zo’n tijdperk terecht zijn gekomen. Aangedreven door razendsnelle technologische ontwikkelingen en alle crises (meervoud) waar de mensheid een antwoord op moet zien te vinden. Een belangrijk kenmerk van onze huidige tijd is dat de veranderingen van onder af komen en dat veel gevestigde instellingen, bedrijven en organisaties zich tegen deze veranderingen verzetten of moeite hebben zich aan te passen.Duidelijk wordt meteen dat Jan Rotmans niet bang is voor grote woorden. We zitten in een verandering van tijdperk. Een oud model wordt als het ware afgedankt, loopt op haar end. En een nieuw komt bovendrijven.
Vaak wordt in dit verband gesproken of geschreven over een nieuw paradigma, maar Jan Rotmans gebruikt als 'nuchtere' Rotterdammer een ander woord: tijdperk.
Maar dat is allemaal semantiek. Jan Rotmans weet dat we midden in een transitieperiode zitten. Die lang zal duren en veel ongemakken met zich mee zal brengen. Maar hij is wel een optimist die ook weet dat er veel kansen zijn. Op allerlei terreinen des levens, maar zoals altijd gaan veranderingen gepaard met pijntjes, ongemak, zaken die schuren.


Vervolg persbericht
Uden en omgeving mag trots zijn dat Jan Rotmans in deze contreien een lezing wil verzorgen. Hij is een veelgevraagd spreker; in binnen- en buitenland. Jan Rotmans is als typische Rotterdammer verbonden aan de Erasmus Universiteit en staat aan de wieg van het nieuwe wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met transitieprocessen. In april 2013 kreeg hij landelijke bekendheid door een optreden in het tv-programma Tegenlicht, waarin hij veertig minuten lang zijn verhaal kon vertellen. In die uitzending bezigde hij het begrip ‘kantelaars’. Dat zijn mensen – niet veel – die in staat zijn een brede achterban een compleet andere weg te laten inslaan. Jan Rotmans zal de laatste zijn om het toe te geven, maar hij is zelf op zijn manier in binnen- en buitenland zo’n kantelaar. Die niet alleen een krachtig verhaal heeft maar ook over de gave van het woord beschikt.

Kantelaar
Deze uitzending én woord wordt inmiddels op veel plekken in Nederland gebruikt om mensen er van te overtuigen dat de good old days waarin veel zaken vastlagen, iedereen wist wat en hoe te doen voorbij, out en over zijn. Het wordt tijd dat iedereen binnen een 'gemeenschap' (gezin, familie, buurt, werk, dorp, regio) zich realiseert dat de 20e eeuw echt voorbij is. Wake up, (wo)man! We leven in de 21e eeuw. Een tijd waarin een nieuw model zal ontstaan. Na 'de crisis' gaan we volgens de ontkenners van dit 'kantel'-denken weer vrolijk verder met waar we gebleven waren: werken, consumeren. We zullen in de 21e eeuw zeker blijven werken en consumeren, maar heel anders.

Veel bestuurders en leidinggevenden begrijpen (nog steeds) niet dat er een ander model aan zit te komen en proberen 'de vastgelopen motor' met 20e eeuwse technieken weer aan de gang te krijgen. "Het lukte toch ook in 19..!?"  Triest is wel dat met de beste bedoelingen veranderingen worden doorgezet die niets positief bijdragen aan dat nieuwe (21e eeuwse) model, en soms zelfs tot 19e eeuwse (sociale) wantoestanden leiden.

Kantelaars
Aan de andere kant zijn er overal binnen de maatschappij mensen die het wél begrijpen. Niet wachten op 'de politiek', 'de directeur' of een andere boven ons gestelde die aanwijzingen geeft hoe te handelen. Nee. Zij beginnen zelf in hun eigen omgeving met 'iets' anders. Waarom? Omdat ze daartoe de noodzaak voelen en merken dat het geen zin heeft op anderen te wachten. Kenmerken van deze trend: kleinschalig, lokaal, vernieuwend, lef én lol. De meeste 'kantelaars' doen het vanuit een passie en ook omdat het 'leuk' is . Leuk is - by the way - inmiddels wel een besmet woord geworden. Heeft een 20e eeuwse connotatie. Leuk ligt té dik bij een levingshouding waarin alles om MIJ draait. De ik-cultuur. "Met mij gaat het goed, maar ik maak me zorgen over de samenleving". Tja. Leuk in 21e eeuwse begrippen is dat je 'dingen' doet die je nodig acht, maar die doe je niet alleen voor jezelf. Nee, eerder voor je omgeving. Denk aan de trits: gezin, familie, buurt, dorp, plaats, regio, werk of 'club'.
In de 21e eeuw zullen meer en meer mensen binnen hun eigen tribe (= stam) 'dingen gaan doen, opzetten, initiëren. Verbindingen aangaan, leggen. En al deze initiatieven samen leiden tot dat nieuwe model. Waarvan Jan Rotmans noch andere trendwatchers precies weten hoe die er over pakweg dertig jaar uit zal zien.Nee, hij heeft een vage notie. Noem het een stip op de horizon.

TrendRede en Burgers van Stavast
In 2011 kwam een stelletje 'trendwatchers' onder leiding van Tom Kniesmeijer met de TrendRede op de proppen. Een poging om één keer per jaar als het ware een troonrede aan het Nederlandse volk te geven waarin ze uitleggen welke hoofdtrends zij zien. Inmiddels zijn er vier TrenRedes samengesteld, uitgesproken en gepubliceerd. In de tweede (van 2012) poneerden zij de 'Burger van Stavast'. Dat zijn in hun ogen mensen die gedrag vertonen zoals hierboven beschreven. In je omgeving constateren dat iets niet klopt, geen vertrouwen hebben in 'hogere machten', het wachten daarop beu zijn en daarom besluiten zelf maar te beginnen. Hun motto (met een knipoog naar, maar wel haaks op een uitspraak van Pim Fortuyn): "Ik zeg wat ik hoop en ik doe wat ik kan". Bescheiden maar wel ferm. Vertrouwen in eigen kunnen. Niet de hele wereld veranderen. Doe maar gewoon. Je naaste omgeving veranderen is ook mooi.

Vervolg persbericht
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken werken met een jaarthema. Dat is tot de zomer van 2015 ‘Oefenen voor een andere tijd’. In dat kader worden uiteenlopende mensen, bedrijven, instellingen en organisaties naar voren gehaald die op hun manier, in hun omgeving aan het ‘oefenen’ zijn. Udenaar de toekomst  is een initiatief om binnen de gemeente Uden uiteenlopende vernieuwende zaken te realiseren.


In de gemeente Uden is een club mensen bezig om nieuwe zaken van de grond te tillen. Ze doen dat (soms) onder de noemer Udenaar de toekomst. De bibliotheken in de regio Noord Oost Brabant organiseren tot de zomer van 2015 de meest uiteenlopende activiteiten, bijeenkomsten om 'oefenaars' uit deze regio naar voren te halen. Om anderen daarover te informeren. Dit blog en de lezing van Jan Rotmans maken daar onderdeel van uit.


Lezers van Stavast
Zoals wellicht bekend bestaat sinds het najaar van 2012 binnen de Bibliotheek Oss een zogenaamde groep Lezers van Stavast. Een groep volwassenen die zichzelf de taak hebben gegeven om wekelijks één non-fictie boek te lezen over onze gecompliceerde, sterk veranderende wereld. Ze maken een keuze uit een lijst van inmiddels (januari 2014) 220 titels. Iedere Lezer van Stavast leest andere titels, maar omdat de thema's verwant zijn kan er tijdens de vierwekelijkse bijeenkomsten over het gelezen materiaal gepraat en gedebatteerd worden. Uiteraard staat het boek van Jan Rotmans ook op deze lijst.

Tijdens de januari-bijeenkomst werd ingegaan op de zogenaamde School of Life in Londen. Motto: Good ideas for everyday life. Opgericht door filosoof Alain de Botton. Een plek waar (hoger opgeleide) mensen samen komen om te praten over uiteenlopende aspecten van (over)leven in onze hectische samenleving. De School of Life organiseert de meest uiteenlopende activiteiten. Binnen en buiten haar pand in Marchmond Street. Regelmatig plannen ze een sunday sermon in een kerk. Deze zondagse (seculiere) preek bracht na afloop van deze bijeenkomst een ander woord naar boven. Een woord uit de geschiedenislessen op school: hagenpreek.

Hagenpreek
Dat is een fenomeen uit de tijd dat het in Nederland en daarbuiten knetterde tussen katholieken en opkomende protestanten. Het midden van de 16e eeuw. Na de Beeldenstorm. Toen het overheersende katholieke geloof plaats moest maken voor protestanten. Maar in het begin van die tijd moesten protestanten soms nog stiekem plekken vinden om gezamenlijk hun geloof te belijden. Enter hagenpreken. Een voorganger kwam op een geheime plek samen, bij voorkeur achter een heg. Zodat enkele aanhangers in de gaten konden houden of de gezagdragers - die dit soort bijeenkomsten moesten zien te voorkomen - niet in aantocht waren. Uiteindelijk kwamen in het Westen van Nederland de protestanten bovendrijven en waren deze stiekeme bijeenkomsten niet meer nodig.

Vele jaren later kwam in het Zuiden van Nederland een vergelijkbare trend op. Toen onderdrukte katholieken in het Zuiden in zogenaamde schuilkerken op hun manier stiekem hun geloof gingen belijden. Tegen de wil van de overheersende protestantse gezagsdragers. Een ander woord in dit verband is generaliteitslanden. Maar hier gaat het over hagenpreken

Hagenpreken voor de 21e eeuw
Op een bepaalde manier kun je de lezing van Jan Rotmans afficheren als een moderne hagenpreek. Hij oreert tegen het overheersende gangbare model. Dat wordt hem niet in dank afgekomen. Er zijn veel (hoog opgeleide) mensen die met de beste bedoelingen (laten we daar maar vanuit gaan) keer op keer proberen zijn boude beweringen af te zwakken, onderuit te halen, weg te argumenteren. Dan hebben ze (helaas voor hen) een verkeerde tegenstander gekomen. Jan Rotmans is geen persoon die zich knock-out laat slaan. Integendeel. Hij blijft zijn standpunten naar voren brengen. Voert doorlopende nieuwe argumenten aan. Beroept zich niet op zijn gevoel of zo, maar is een échte wetenschapper.

Als de geschiedenis zich herhaalt (wat nooit gebeurt) dan is over een aantal jaren (zeg: tien) het verhaal van Jan Rotmans het nieuwe, overheersende geloof geworden en worden mensen als Frank Kalshoven, Marieke Stellinga of econoom Bouman weggezet als mensen die het in de jaren tien van de 21e eeuw niet of te laat zagen.
Of niet. Niemand weet hoe het zal gaan. Maar duidelijk is wel dat op dit moment (januari 2014) het geluid van Jan Rotmans niet overheersend aanwezig is in de hoofden van veel beleidsmakers, politici en andere boven ons gestelden. Tijd voor een hagenpreek.

Even voor alle duidelijkheid: de Openbare Bibliotheek afficheert hem om het debat over dit belangrijke onderwerp gaande te houden. Niet om voor te schrijven, maar om onze achterban uit te nodigen er kennis van te nemen om vervolgens een standpunt te kunnen bepalen.

Galilei, Darwin, Freud, Einstein (Bohr), Rotmans, Kuzweil
Jan Rotmans zal de eerste zijn om te zeggen dat hij in dit rijtje niet thuishoort. En daar heeft hij gelijk in. De eerste vier (vijf) hebben voor grote doorbraken gezorgd. In hun tijd. Of na hun dood. Werden allen in het begin door de goegemeente weglachen, geridiculiseerd. Kwamen er argumenten  om hun stelling te weerleggen. Maar op zeker moment werden hun gedachten toch gemeengoed en kunnen we ons  tegenwoordig amper meer voorstellen dat we ooit op een volstrekt andere wijze keken naar de zon, het komen en gaan van soorten, ons onbewuste, energie, materie en golven.


Misschien loopt het anders maar het is denkbaar dat in pakweg 2050 raar wordt teruggekeken op ons. En mensen die ons in de 19e en 20e eeuw voorafgingen. Toen we een (economisch) model zodanig oppompten dat we hard bezig waren onze eigen ondergang dichterbij te brengen. En dat de mensheid zich pas - na ingrijpen van individueen (de kantelaars) - herpakte en op tijd een ander model tot stand bracht. Een wereld waarin de mensheid zodanig in harmonie met de aarde ging leven dat dit voor beide 'partijen' acceptabel was.De droom van geoloog Peter Westbroek.

Tegen die tijd (2050) zal ook duidelijk zijn geworden of de voorspelling van Ray Kurzweil dat we rond 2045 in staat zullen zijn de volledige inhoud van een mensenbrein (met alle aanwezige content, inclusief gevoel en 'denkkracht') up te loaden naar een 'computer' of 'de cloud. En die afzonderlijke breinen aan elkaar gekoppeld zullen worden. Waardoor een denkkracht van onvoorstelbare kracht zal ontstaan. Dan is de zin "You ain't seen nothin' yet!" echt van toepassing.

Einde persbericht
Laat u inspireren
Op dinsdag 25 februari 2014 spreekt Jan Rotmans in theater Markant in Uden. Aanvang is 19.30 uur. Entree is gratis. Om zoveel mogelijk bezoekers te verwelkomen zijn er 2 kaarten per persoon beschikbaar. Klik hier voor kaartjes.
Een citaat
Na de financieel-economische crisis beginnen de echte ecologische systeemcrises rondom grondstoffen, energie en klimaat. Deze stapeling van crises is een zegen. Het biedt de enige duurzame uitweg naar radicale veranderingen van de structuur, cultuur en werkwijzen van onze maatschappelijke stelsels; van de niet-duurzame wijze waarop wij produceren en consumeren. Crises zijn de ideale voedingsbodem voor transities. Zij zullen ons laten inzien dat een orkaan door onze samenleving raast, die ons kan vernietigen. Daardoor zullen steeds meer mensen zich realiseren dat zij in het oog van de orkaan staan en zullen, als zij eruit stappen, de storm in alle hevigheid ervaren. Pas als zij uit het oog van orkaan stappen kan de machtswisseling van overheid naar burgers een feit worden en zich in al haar facetten openbaren. Dat wordt een lastige weg, zonder garanties op een succesvolle uitkomst. Maar de systeemcrises vormen paradoxaal genoeg onze hoop een duurzame toekomst. (uit zijn boek In het oog van de orkaan, hoofdstuk 2)
Tegenlicht Talk: de kern van de Tegenlicht uitzending (15:58)Een ander citaat, tot slot
Een collega reikte me onderstaand citaat aan. Van ene Gert Jan Schop, begeleider van organisaties die in een veranderingsproces zitten.
Bij geplande verandering kan beweging in gang worden gezet door het oude evenwicht (oude situatie) te ‘ontdooien’ (unfreeze) en vervolgens een nieuw evenwicht (gewenste situatie) te ‘bevriezen’ (refreeze). In de unfreeze-fase beginnen mensen zich te realiseren dat er iets gaat veranderen. De emotionele gevoelsreacties die in deze fase thuishoren zijn: twijfel, onzekerheid, ontkenning, irritatie en ongeduld. In de change-fase vindt de daadwerkelijke verandering plaats doordat duidelijk wordt wat er moet gebeuren. Het is de fase waarin men vaak goed voor ogen krijgt hoe het probleem moet worden aangepakt. Hier heersen gevoelens als perspectief, opluchting en optimisme. De refreezing-fase is ten slotte de fase van waaruit de verandering wordt bestendigd en verankerd. Zaken worden afgemaakt en in gang gezet.
Veranderingen volgens het hierboven beschreven schema hebben het karakter van een uitzondering: stabiliteit (freeze) is de norm, verandering is een afwijking van die norm en vraagt om creëren van spanning (unfreeze).


In het najaar van 2013 werd een vijftal 'kantelbijeenkomsten' met Jan Rotmans als centrale gast aangekondigd. In grote steden: Amsterdam, (natuurlijk) Rotterdam, Groningen, Hengelo en Eindhoven (tijdens de Dutch Design Week). Die bijeenkomsten werden afgelast.

Grappig (én leuk) dat ruim drie maanden later in Noord Oost Brabant Jan Rotmans zal spreken.
We afficheren deze bijeenkomst als het eerste 'kantelcollege'. Het begin van een reeks lezingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken waar mensen aan het woord worden gelaten die aspecten van het 'kantelen' behandelen. In de traditie van de hagenpreken plannen we deze bijeenkomsten op onverwachte plaatsen en tijdstippen in de regio Noord Oost Brabant. Indien mogelijk en/of noodzakelijk organiseren we deze bijeenkomsten met individuen, organisaties of instellingen die 'iets' met spreker en onderwerp hebben.

Volg Jan Rotmans via Twitter.

De nieuwe orde komt er aan (column van Jan Rotmans op het zeer interessante blog Follow the Money).

Een ander artikel: Krachten en tegenkrachten gaan zich op grote schaal mobiliseren. Het wordt een spannende periode (april 2013)

Klik hier voor andere lezingen rondom Oefenen voor een andere tijd.

 Klik hier voor kaartjes.

(woensdag 22 januari 2014)
Hans van Duijnhoven

dinsdag 21 januari 2014

4 uur en 22 seconden

Op zondag 26 januari 2014 deed Tegenlicht in De biecht van de bankier een poging de kijkers inzicht te geven in de banksector. En vooral wat alle jongens en meisjes in de jaren voorafgaand aan de val van Lehman Brothers en het begin van een financiële en economische crisis - die tot vandaag de dag aanhoudt - zoal deden.  In de uitzending stond een (inmiddels ontslagen) Duits bankier centraal. Die op het hoogste niveau aan dit 'spel' meedeed. Er veel geld aan had overgehouden (hij werd aan het eind weggezet als een rentenier) maar die tóch ietwat berouw had over zijn gedrag en dat van zijn collega's. Tegenlicht maakte niet duidelijk dat de fragmenten waarin deze Rainer Voss in een desolate, want leegstaand flat zijn verhaal deed afkomstig waren uit een anderhalf uur durende documentaire: Masters of the universe. Waarin hij als enige aan het woord wordt gelaten. En desondanks toch spannend en 'onderhoudend' was. In de Tegenlicht-uitzending werden een aantal deskundigen aan het woord gelaten. Om te reageren op deze Duitse bankier.

Rainer Voss maakte meer dan duidelijk dat wat hij gedaan heeft in die tijd volstrekt normaal was. Veel geld verdienen door slimme financiële producten te bedenken en die 'slijten' aan argeloze klanten. Op zeker moment komt hij met de opmerking dat aandeelhouders steeds korter hun waardestukken aanhouden. Vroeger (zeg twintig jaar geleden) gemiddeld vier jaar; en nu - anno 2013 - gemiddeld 22 seconden.
De tijd dat een aandeelhouder bezorgd was om het bedrijf waar hij of zij aandelen van aankocht is daarmee definitief voorbij. De enige reden om een aandeel te kopen is om er zo snel mogelijk met winst van af te komen. Het fragment zit op circa 16:50.

Homepage Beelden, quotes en ideeën

85 mensen


De 85 allerrijkste mensen ter wereld bezitten bij elkaar even veel geld als de 3,5 miljard armste mensen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib. De organisatie voor ontwikkelingssamenwerking waarschuwt dat de kloof tussen arm en rijk in de wereld steeds groter is geworden door een soort machtsovername van rijke elites, die het politieke proces naar zich toe hebben getrokken en regels van het economische systeem in hun voordeel gebruiken.

Deze boodschap werd medio januari 2014 bekendgemaakt. De aanleiding was het rapport Working for the few : political capture and economic inequality van Oxfam Novib. Klik hier voor een korte samenvatting (in het Engels) en hier voor het hele rapport.

Homepage Beelden, quotes en ideeën

maandag 20 januari 2014

Fimpje Marli Huijer

Op zondag 19 januari 2014 sprak filosofe Marli Huijer op verzoek van de bibliotheek in de Groene Engel in Oss over Oefenen voor een andere tijd in relatie tot haar boek Discipline : overleven in overvloed (en Ritme : op- zoek naar een terugkerende tijd). Collega Jan de Waal maakte onderstaand verslag.Klik hier voor alle filmpjes

dinsdag 14 januari 2014

Speciaalbierbrouwerij Oijen

Precies op de grens van de kerkdorpen Oijen en Macharen treft u in een voormalige koeienstal een ambachtelijke brouwerij met proeflokaal. De oude drinkbakken herinneren nog aan de dorst van de koeien. De mestput is omgebouwd tot brouwruimte en een huistap verzorgt nu de dorst van de gasten. Nu staat de brouwer hier wekelijks verschillende speciaalbieren te brouwen. Dat brouwen gebeurt op traditionele, ambachtelijke wijze, volgens oude receptuur en zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.

Naast de bierbrouwerij ligt eetcafé Brouwer's Hap & Tap. Hier kunt u natuurlijk genieten van de verschillende, plaatselijk geproduceerde bieren. Ook kunt u er terecht voor een heerlijke lunch, een drankje met borrelhapjes of een lekker diner.

Openingstijden
April t/m september: dagelijks vanaf 12.00 uur.
Oktober t/m maart: woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur.

Contactgegevens
Speciaalbierbrouwerij Oijen en Brouwer's Hap&Tap
Oijense Bovendijk 61
5394 LA Oijen
0412 492217
info@speciaalbierbrouwerij.nl
www.speciaalbierbrouwerij.nl

Appeltje Eitje Oss

Spullen over? Bij Appeltje Eitje kun je ze met mensen uit de buurt ruilen tegen alledaagse boodschappen.

Uit het Brabants Dagblad van 27 maart 2014:
Corinne Pennings zag tot haar grote afschuw een prachtige bank naar de stort verdwijnen. Dat kan zo niet, dacht ze en nog geen dag later lanceerde ze facebookpagina Appeltje-Eitje. Een facebookpagina waar je alles kunt aanbieden, zolang je maar ruilt tegen alledaagse boodschappen tot een bedrag van tien euro.

De eerste pagina was alleen bedoeld voor Beek en Donk, omdat ruilen binnen ‘loop- en fietsafstand’ moet zijn. Maar de pagina werd populair, ook buiten de grenzen van Beek en Donk. Inmiddels heeft Appeltje-Eitje meer dan 10.000 leden verdeeld over achttien facebookgroepen voor onder meer Veghel en Uden. Behalve Corinne, houden twintig beheerders, waaronder Pauline Thijs, vrijwillig de verschillende pagina’s bij.

Appeltje-Eitje is inmiddels zo groot geworden, dat Corinne en Pauline een website op poten hebben gezet. "De regels zijn nog steeds hetzelfde en ook hier kun je binnen je eigen regio zoeken, maar de website is overzichtelijker én voor iedereen toegankelijk," leggen Corinne en Pauline uit.

Contactgegevens
Appeltje Eitje Oss
www.appeltjeeitjeruilen.nl
facebook-pagina Oss

Tuinderij 't Tuureind

Tuinderij 't Tuureind is een familiebedrijf in Berghem. De familie Pittens teelt hier asperges, kersen en een twintigtal andere groenten. Alle producten worden in de boerderijwinkel direct aan particulieren verkocht. In de winkel vindt u ook andere producten van boeren uit de buurt, zoals eieren, honing en het Bergs Bier.

Openingstijden
Wisselen per seizoen, hou de website van de familie in de gaten!
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag
8.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen
10.00 - 12.30 uur

Contactgegevens
Tuinderij 't Tuureind
René en Riek-Jan Pittens-van der Heijden
Deursenseweg 5
5351 NN Berghem
0412 401074
tuureind@tiscali.nl
www.tuinderijtuureind.nl
facebook

Streek-zorgboerderij Duurendseind

Langs de Bredestraat in Ravenstein ziet u regelmatig schapen en lammetjes in de wei staan. Net als de Brandrode runderen, die op de natuurterreinen in de gemeenten Oss en Veghel, horen zij bij Streek-zorgboerderij Duurendseind. Hier wordt gezorgd voor lokaal vlees, van dieren die een goed leven hebben gehad.

Duurendseind houdt zich niet alleen bezig met dieren, maar ook mensen zijn er heel belangrijk. De boerderij is een Novafarm-zorgboerderij, wat inhoudt dat hier mensen die herstellen van een alcohol-, drugs- of gokverslaving aan het werk zijn. Deze 'hulpboeren' helpen dagelijks mee om de dieren te verzorgen en alle andere voorkomende werkzaamheden uit te voeren, zoals het uitmesten van stallen en onderhoud aan de afrastering. Dit is vaak een welkome afwisseling na uren van (gespreks)therapie. Ook is in de buitenlucht en met dieren werken op zichzelf al heel gezond, net als de rust en de structuur die op de boerderij worden aangeboden.

Contactgegevens
Streek-zorgboerderij Duurendseind
Bredestraat 29
5371 LV Ravenstein
t.v.schaijkduurendseind@gmail.com
www.duurendseind.nl

BioQuisine

Anton uit Lith biedt met BioQuisine een makkelijke manier om goed, biologisch vlees te kopen. Al het vlees komt van regionale leveranciers, die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van hun dieren en omgeving.

Uw bestelling wordt pas op de dag van verzending klaargemaakt. Het vlees wordt geportioneerd en vacuüm verpakt. In deze verpakking is het vlees twee weken houdbaar in de koelkast. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen het vlees in te vriezen en pas op een later moment te consumeren. Uw bestelling wordt verzonden in speciale dozen waarin het vlees ruim 40 uur koel blijft (<5ºC).

Contactgegevens
BioQuisine
Het Wargaren 33
5397 GN Lith
0412 628579
info@koopbiovlees.nu
www.koopbiovlees.nu

ITC Holland Transport

ITC Holland Transport is een familiebedrijf dat ruim 90 jaar geleden werd opgericht. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het vervoer van verschillende soorten vloeibare levensmiddelen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn erg belangrijk. Zowel het vervoer als de reiniging van de trucks wordt zoveel mogelijk CO2-neutraal en anderszins duurzaam uitgevoerd.

Als eerste bedrijf ter wereld heeft ITC een bioreactor ingezet om vethoudend afvalwater van de reiniging van de tanks om te zetten in biogas. Hierdoor moet er aanzienlijk minder verontreinigd water afgevoerd worden. Het biogas kan vervolgens worden gebruikt om het water voor volgende reinigingen te verwarmen.

Contactgegevens
ITC Holland Transport
Vorstengrafdonk 71
5342 LW Oss
0412 664230
info@itcholland.nl
www.itchollandtransport.nl

Landwinkel Spierings

Landwinkel Spierings is hét adres voor kwalitatieve seizoensproducten uit de regio. Voor duurzame producten. Voor verse producten om heerlijk mee te koken. Voor kaas, zuivelproducten, groenten, fruit, vlees en aanverwante artikelen. Ieder seizoen levert andere producten op, dus het assortiment van de landwinkel wisselt regelmatig.

De slogan van Landwinkel Spierings: wij helpen u graag. De medewerkers kunnen u precies uitleggen waar het product vandaan komt en wat de mogelijkheden voor bereiding zijn. Voorbeelden daarvan vindt u ook in de winkel, bijvoorbeeld in het ruime assortiment dagelijks vers bereide salades.

Naast de verkoop van fysieke producten, worden er ook regelmatig kookdemonstraties georganiseerd. Een professionele kok laat de aanwezigen dan zien wat er allemaal mogelijk is met de seizoensproducten. Leerzaam én smaakvol.

Openingstijden
Dinsdag t/m donderdag
9.00 - 18.00 uur
Vrijdag
9.00 - 20.00 uur
Zaterdag
9.00 - 17.00 uur

Contactgegevens
Landwinkel Spierings
Oijenseweg 284
5346 JG Oss
0412 450459
info@landwinkelspierings.nl
www.landwinkelspierings.nl
www.facebook.com/boerspieringsBergbOss

Aan de Gripper in het Osse Berghkwartier werd in mei 2013 de eerste - en tot nog toe enige - buurttuin in Oss in gebruik genomen. Op het perceel, dat eigendom is van Bouwfonds, zouden eigenlijk woonhuizen gebouwd worden, maar door de crisis ging dit deel van het nieuwbouwproject niet door. Om meer groen in de wijk te creëren, hebben enkele buurtbewoners samen met de buurtvereniging hier een buurttuin ingericht. Doel is om van dit stukje grond een tuin te maken waar zoveel mogelijk mensen uit de buurt plezier aan beleven.

Iedereen is welkom om te komen kijken, genieten en tuinieren.

Contactgegevens
BergbOss
buurttuin@bergboss.nl
www.bergboss.nl

Platform Millenniumdoelen Oss

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn toen acht concrete doelstellingen vastgelegd:


1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
3. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten.
4. In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen.
5. In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap.
6. In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.
7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
8. In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

Onder veel mensen in onze ontwikkelde, Westerse omgeving leeft het idee dat deze millenniumdoelen alleen gelden voor derdewereldlanden. Platform Millenniumdoelen Oss is echter van mening dat de doelen ook in de eigen omgeving nog lang niet gehaald zijn. Daarom onderneemt het platform allerlei activiteiten om de bekendheid van de millenniumdoelen te vergroten en mensen ertoe aan te zetten zich hiermee bezig te houden. Ook worden ontwikkelingsorganisaties ondersteund.

Een van de manieren waarop het platform aandacht vraagt voor de millenniumdoelen is de Wereldmaaltijd: ieder jaar wordt een chefkok uitgenodigd om voor tientallen mensen een heerlijke maaltijd te bereiden, uitgaande van een basispakket voedingsmiddelen. Als iedereen volgens dat basispakket zou leven, zou er geen voedselprobleem zijn in de wereld.

Contactgegevens
Platform Millenniumdoelen Oss

Voedselpraktijk Eten & Weten

Eten is meer dan alleen een voedingsbron voor je lichaam. Je kunt er ook echt van genieten. Maar heeft u wel er wel eens bij stilgestaan welke effecten voeding nog meer op u kan hebben? Anna Maria van den Berg van Voedingspraktijk Eten & Weten weet er alles van. Beter, natuurlijke voeding kan ervoor zorgen dat u beter in uw vel komt te zitten. U heeft meer energie, voelt zich gezonder en kan genieten van het leven.

Anna Maria geeft advies en begeleiding op het gebied van natuurlijke voeding, is (wandel)coach en geeft lezingen en workshops.

Contactgegevens
Voedingspraktijk Eten & Weten
Anna Maria van den Berg
Basaltstraat 36
5345 TC Oss
0412 484 707
info@natuurlijkgezondeten.nl
www.natuurlijkgezondeten.nl

Zorgcoöperatie Herpen

Inwoners van Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent kunnen terecht bij Zorgcoöperatie "Het Land van Herpen". De aangesloten vrijwilligers helpen hulpbehoevende mensen met/bij bijvoorbeeld boodschappen doen en kleine klusjes. Ook kunt u er terecht voor informatie en advies, maar ook om gewoon gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken, samen met anderen uit de omgeving.

De zorgcoöperatie verbindt mensen uit het dorp met elkaar, zodat men binnen de eigen gemeenschap geholpen kan worden. De leden zorgen samen voor elkaar. Zo kunnen hulpbehoevenden langer in het eigen dorp blijven wonen.

Contactgegevens
Zorgcoöperatie ‘Het Land van Herpen’
secr@zorgcooperatieherpen.nl

Spectro

Familiebedrijf Spectro maakt reinigingsmiddelen voor professioneel gebruik. Alles van productontwikkeling en productie tot verpakken en etiketteren van de producten gebeurt in de eigen fabriek in Oss. Spectro heeft ook een aantal ecologische producten in het assortiment. Deze producten belasten het milieu in veel mindere mate dan de gewone reinigingsmiddelen.

In 2014 won Spectro de Familie Fundament Award: de prijs voor het beste familiebedrijf van Nederland.

Contactgegevens
Postadres:
Postbus 699
5340 AR Oss
Bezoekadres:
Grevelingenmeer 2
5347 JP Oss
0412 631956

Bizztopia

In de Pauluskerk in Oss is ondernemerscollectief Bizztopia gevestigd. Delen is hier het sleutelwoord: delen van kennis, contacten en faciliteiten. Leden van het collectief kunnen gebruikmaken van de werkplekken, aanwezige vakliteratuur, vergaderruimtes, netwerkborrels en kennissessies. Daarnaast krijgen ze ondersteuning op het gebied van promotie en bij het vinden van opdrachten. In ruil daarvoor investeren alle leden minimaal vier uur per maand in Bizztopia.

Contactgegevens
Bizztopia
Oude Litherweg 2
5346 RT Oss

www.bizztopia.nl


Initiatiefnemers:
Jasper van Wordragen, jasper@bizztopia.nl
Paul van Workum, paul@bizztopia.nl
 

Genoeg

Uitgeverij Genoeg zit achter het tijdschrift en de website met dezelfde naam: Genoeg. In het magazine en op de site staan artikelen en verhalen met als bindend thema "consuminderen":
over duurzaam leven, met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer tijd.
De artikelen inspireren je om na te denken welke spullen je nou echt nodig hebt. Word je wel gelukkiger van consumeren? Of is het belangrijker aandacht te schenken aan kwaliteit van leven, voor jezelf en de mensen om je heen, maar ook voor de aarde waarop we wonen?

Contactgegevens
Uitgeverij Genoeg
Heleen van der Sanden
Ridderstraat 56
5342 AL Oss
0412 691782
info@genoeg.nl

e2emPower

Bij e2emPower kunt u terecht voor advies over energiebesparing. Jaap Pannekoek kan bij u thuis of in uw bedrijf een energiescan uitvoeren, waardoor u inzicht krijgt in uw energieverbruik en de kansen die wellicht tot nu toe bleven liggen. Hij adviseert over energiebesparende producten en maatregelen, maar kan u ook helpen bij het zelf opwekken van energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen.


Contactgegevens
e2emPower
Jaap Pannekoek
decentrale energie
06 1216 6796
jaap.pannekoek@e2emPower.com

De postBode

De postBode verzorgt allerlei diensten op het gebied van post en pakketten. Grote nadruk ligt daarbij op het persoonlijk contact met de klanten, zowel verzenders als ontvangers. Regionale post (in Oss, Uden, Veghel, Schijndel, Sint Oedenrode, Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel) wordt door de eigen medewerkers bezorgd. Voor brieven en pakketten met een bestemming buiten de regio werkt men samen met Post NL.

90% van de medewerkers van de postBode heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of mensen die door ziekte tijdelijk niet hun normale werk kunnen doen. Dit doet de postBode niet omdat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) tegenwoordig hip is of omdat het extra geld oplevert. De initiatiefnemers hebben er juist bewust voor gekozen om deze groep mensen een kans te geven. Ze kijken naar de specifieke kwaliteiten en beperkingen van iedere nieuwe medewerker, zodat deze optimaal ingezet kan worden én het naar zijn zin heeft.

Contactgegevens
De postBode
Angelenweg 135
5349 TG Oss
0412 - 696 565
http://www.depostbode.com

Buurtzorg Oss

Buurtzorg is een nieuwe manier van verpleging en verzorging aan huis. In plaats van een grote, logge organisatie kom je bij buurtzorg alleen kleine, autonome teams tegen, die elk een bepaalde buurt/wijk/stadsdeel bedienen. De teams bestaan uit hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. De lijnen zijn kort, de medewerkers professioneel en herkenbaar voor de verzorgden.

De teams worden ondersteund door de landelijke Buurtzorg-organisatie. Door gebruik te maken van moderne ICT-toepassingen worden de administratieve kosten tot een minimum beperkt.
Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënten, professional en verzekeraar. Buurtzorg: een natuurlijk alternatief!

Contactgegevens
Buurtzorg Oss
Ridderhof 98, 5341 HS Oss
06 121 565 25
http://oss.buurtzorg.net/

Buurkracht Ruwaard

De Staatsliedenbuurt in Ruwaard heeft zich aangesloten bij Buurkracht. Dit is een initiatief van Enexis, gericht op het verbinden van buurtbewoners rondom energie.
Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om daarmee aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker.
Energiecoöperatie Oss heeft de Staatsliedenbuurt als eerste buurt in Oss aangemeld bij Buurkracht. De initiatiefnemers organiseren regelmatig bijeenkomsten voor buurtbewoners. Men is onder meer bezig met spouwmuurisolatie, dakisolatie en zonnepanelen.

Contactgegevens

https://www.buurkracht.nl/buurten/oss
Via de website kun je berichten sturen naar het buurtteam.

Bloesem Theehuis

Bij Bloesem Theehuis kunt u genieten van alles wat met thee te maken heeft. Het theehuis staat in een mooie omgeving en beschikt over een terras. Naast de theeschenkerij is er ook een winkeltje, een gastenruimte voor vergaderingen e.d., een houtatelier en een creatief atelier.

Bij Bloesem Theehuis werken mensen met een handicap, niet-aangeboren hersenletsel of psychische beperking. Zij vinden bij Bloesem zinvolle dagbesteding of ze doen werkervaring op, die ze nodig hebben om straks in een regulier bedrijf te kunnen werken. Bloesem Theehuis is een maatschappelijke onderneming van Pluryn, organisatie voor gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Openingstijden

Van 22 maart t/m 28 september:
Zaterdag en zondag: 10.30 - 17.00 uur

Contactgegevens

Bloesem Theehuis
Wooijstraat 4a
5373 LB Herpen
088 - 7793040 of 0486 - 412789

Energiecoöperatie Oss

De Energiecoöperatie Oss bestaat uit een aantal inwoners van de gemeente Oss. Het doel is
om iets aan het nijpende energievraagstuk te doen en in te zetten op duurzame energie.
Daartoe helpt de coöperatie haar leden om energie (en dus ook kosten) te besparen. Als groep kan men collectief inkopen, wat vaak kortingen oplevert. Daarnaast zet de Energiecoöperatie zich in om het lokaal opwekken van duurzame energie mogelijk te maken. De plannen daarvoor zijn nog in ontwikkeling.

Het lokaal opwekken van energie stimuleert de lokale economie en bedrijvigheid en genereert nieuwe werkgelegenheid. Dat is nog niet alles: door samen te werken wordt de sociale verbondenheid tussen leden bevordert. En dat allemaal terwijl u als lid een goedkopere energierekening kunt krijgen!

Contactgegevens
info@ossenergie.n

Ecodome

Ecodome ontwerpt, installeert, onderhoudt en geeft advies over zonnepanelen, zonneboilers en windturbines.

Bij Ecodome streven wij ernaar om nieuwe manieren van denken en leven te creëren; een nieuw gevoel. Wij omarmen duurzaamheid, zonder inlevering van comfort. Wij creëren oplossingen voor een duurzame toekomst en geven u een goed gevoel over de keuzes die u maakt. Ondervind hoe wij u kunnen inspireren tot het creëren van een betere toekomst voor u en uw omgeving.

Contactgegevens
Ecodome
Hunebedstraat 6
5342 LK Oss
0412-474666
www.ecodomebv.nl

Kaal Masten

Kaal Masten produceert een groot assortiment aan masten: lichtmasten, zendmasten, verkeersmasten, enzovoort. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke leidraad.

Zo ontwikkelde Kaal Masten de duurzame lantaarnpaal SPIRIT: een lantaarnpaal die werkt op zonne-energie en daardoor niet meer aangesloten hoeft te worden op het energienet én geen energiekosten heeft. Ook zijn de gebruikte materialen 100% recyclebaar en wordt er bij productie en gebruik minder CO2 uitgestoten dan bij standaard lantaarnpalen het geval is.

Contactgegevens
Bezoekadres: Gasstraat Oost 7, 5349 AH Oss
Postadres: Postbus 43, 5340 AA Oss
0412 67 47 47
www.kaal.nl

Kwartiermakers Oss

Iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zitten vijf ervaringsdeskundige kwartiermakers, verdeeld over twee locaties, klaar om Ossenaren te woord te staan. Kwartiermakers ondersteunen mensen bij hun psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen, en stimuleren hen in hun herstelproces. Bijvoorbeeld door hen te helpen het sociale netwerk te verbreden, of hen door te verwijzen naar mogelijkheden om ‘verder te komen’, zoals herstelgerichte cursussen, dagactiviteiten of vrijwilligerswerk.  Kwartiermakers kunnen “cliënten” ook koppelen aan de juiste mensen of organisaties bij specifieke ondersteuningsbehoeften of sociale activiteiten. Zij hebben een breed netwerk en werken vanuit een brede ervaring, ook waar het de ‘te bewandelen paden’ betreft.
Ervaringsdeskundige kwartiermakers zijn géén hulpverleners en werken dus anders.

Alle inwoners van Oss, die behoefte hebben aan ondersteuning, zijn van harte welkom. Een indicatie is niet nodig en de ondersteuning is gratis.

Doel van de Kwartiermakers is:
Mensen met (psychische, psychosociale of maatschappelijke) problemen ondersteunen, zodat ze vanuit hun eigen kracht beter kunnen functioneren en meedoen in de samenleving.
Contactgegevens
kwartiermaken-oss@doorenvoor.nl
Locatie Ussen:
in de ruimte achter Wijkcentrum De Hille
Looveltlaan 25 (ingang achterkant, aan de Saturnusstraat)
06-4596555 Locatie Oss-Zuid:
Buurthuis Kortfoort
Floraliastraat 93
06-4713817

Kringloopbedrijf Oss

Bij Kringloopbedrijf Oss kunt u uw overbodig geworden goederen inleveren, zodat anderen er weer gebruik van kunnen maken. Ook als u zelf op zoek bent naar leuke dingen, bijvoorbeeld tweedehands kleding, servies of meubelen, kunt u bij het Kringloopbedrijf terecht. Door goederen te hergebruiken, wordt de afvalstroom beperkt en op die manier draagt u bij aan de verbetering van het milieu en de vermindering van CO2-uitstoot.

Bij het Kringloopbedrijf Oss werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen scholing en kunnen werkervaring opdoen in een veilige omgeving.

Het Kringloopbedrijf biedt lokale en regionale kunstenaars de mogelijkheid gedurende vier tot zes weken hun werk te exposeren in de winkel. Bezoekers en klanten kunnen op deze manier kennis nemen van kunst.

Openingstijden winkel
Maandag
13.00 – 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 – 17.30 uur
Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

Openingstijden goederenafgifte
Maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.30 uur
zaterdag
9.00 – 15.00 uur


Contactgegevens
Kringloopbedrijf Oss
Maaskade 32
5347 KD Oss
0412 626111
info@kringloopbedrijfoss.nl
www.kringloopbedrijfoss.nl

Brabantse Bonenburger

Dalco Food en Landerij VanTosse ontwikkelden samen de Brabantse Bonenburger: een burger gemaakt van in Brabant geteelde bonen. Biologisch, vegetarisch, verantwoord én lekker.

Contactgegevens
https://www.facebook.com/DeBrabantseBonenburger
info@dalco.nl

Landerij VanTosse

VanTosse betekent: van 't Osse. In/Op Landerij VanTosse werken o.a. Landschapsbeheer Oss, molenaars (uit Ravenstein, Megen en Oss), loonwerkbedrijven, een biologische veehouder, een bierbrouwer en bakkers samen om lokale producten te verbouwen en te verkopen.

In het oude, onverkavelde kampenlandschap van de Stelt/Elzen (tussen Oss en Heesch) verbouwt Landschapsbeheer Oss op biologische wijze traditionele graansoorten als spelt, tarwe, rogge, gerst, haver, triticale, koolzaad en sinds 2004 cranberry's. De Brabantse Bonenburger is gemaakt van verschillende soorten bonen, die hier geteeld worden.

Inmiddels zijn diverse producten al verkrijgbaar. De Speciaalbierbrouwerij Oijen brouwt VanTosse speltbier en stookt VanTosse speltjenever, dat behalve bij de brouwerij zelf, bij diverse slijterijen in Oss te koop is. Bij de molen De Nijverheid in Ravenstein is, voor de thuisbakker, ambachtelijk gemalen speltmeel, -bloem en -pannenkoekmeel verkrijgbaar. Bij de molen Desiree in Megen is o.a. biologisch tarwemeel te koop.

Contactgegevens
Landerij VanTosse
Henk Smouter (projectcoördinator)
Tolstraat 3
5342 BH Oss
hs@landerijvantosse.nl
projectbureau@landschapsbeheer-oss.nl
www.landerijvantosse.nl 

Dalco Food

Dalco Food is een familiebedrijf. Al ruim 40 jaar maken zij verschillende vlees- en vegetarische producten: van chicken wings tot kaasburgers en van soepballetjes tot steaks. Samen met Landerij VanTosse heeft Dalco Food de Brabantse Bonenburger ontwikkeld: een burger gemaakt van lokaal geteelde bonen.

Contactgegevens
Dalco Food
Sweelinckstraat 8
5344 AE Oss
0412 675050

Repaircafé Oss

Een gaatje in je trui? Een lekke band? Een gebroken stoelpoot?
Gooi je kapotte producten niet weg, maar laat ze repareren! Dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee.

Elke laatste woensdag van de maand kun je terecht in het Repair Café in Wijkcentrum de Bonte Hoef voor kleine reparaties aan kleding, fietsen, huishoudelijke apparaten, tuingereedschappen, sieraden, kleine houten of metalen meubels en elektronica. Ook messen slijpen is mogelijk.

Het Repair Café wordt gerund door vrijwilligers. U betaalt enkel de gebruikte materialen en een vrijwillige bijdrage. Van dat geld worden nieuwe materialen en koffie voor de vrijwilligers gekocht.

In 2014 kunt u terecht op: 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december.

Contactgegevens:

Repair Café Oss
In Wijkcentrum de Bonte Hoef
De Vlasakkers 9
Oss
0412 626 102 (Wijkcentrum de Bonte Hoef)