donderdag 7 november 2013

Veerkracht


Dat onze samenleving en tijdsgewricht complex zijn is een dooddoener. Iedereen kan talloze zaken noemen om dat duidelijk te maken. Toch zullen we als mensen het ermee moeten doen. Het is nu eenmaal zoals het is. Ik kan op mijn eigen manier proberen ermee om te gaan, wellicht her en der wat vervelende kanten bijsturen maar im großen Ganzen moeten we ermee leren leven.

Dit inzicht bracht waarschijnlijk de bekende filosoof Alain de Botton tot een artikel dat hij in februari 2013 op de website van 'zijn' School of Life plaatste. De School of Life is een plek in Londen waar mensen samenkomen om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende aspecten van onze moderne tijd. Hoe kun je als mens daarmee om gaan. De naam is goed gekozen.

In Ten virtues for the modern age doet hij een voorstel voor een tiental deugden die volgens hem in de moderne tijd (zeg: de 21e eeuw) van belang zijn. Deugden, of houdingen van waaruit je de 'boze', ingewikkelde buitenwereld tegemoet kunt treden. Dat zijn andere deugden als in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen het belangrijk was dat je gehoorzaam was (aan het gezag, of de zuil), deemoedig, bescheiden. Je kop niet boven het maaiveld uitstak. Of de jaren zestig toen andere waarden boven kwamen drijven, zoals opkomen voor je zelf, vrijheid.

Zijn lijst van tien deugden is hiërarchisch opgezet. Nummer tien is minder belangrijk als negen. In de lijst staan voor de hand liggende deugden zoals hoop, vertrouwen of empathie, enkele waarvan je denkt "Mwa" zoals hoffelijkheid of geduld maar zijn nummer een is zeer opmerkelijk. Én wijs. Die keuze (resilience in het Engels) getuigt van een groot inzicht in de samenleving waarin we terecht zijn gekomen. Een maatschappij vol onzekerheden (qua werk, baan, relatie, toekomstperspectief). Dan is het belangrijk dat je als mens over veerkracht beschikt. Om mee te kunnen bewegen met de woeste golven die elk van ons in die 21e eeuw zal gaan meemaken. Er zit ook humor in de aanvullende teksten (zie het gele plaatje).

Klik hier voor een artikel over deze Ten virtues for the modern age. Klik hier voor het oorspronkelijke artikel.

Homepage Beelden, quotes en ideeën

Geen opmerkingen:

Een reactie posten